Myanmar herziet grondwet

Het parlement van Myanmar is woensdag akkoord gegaan met de oprichting van een commissie die de door het leger ingevoerde grondwet uit 2008 tegen het licht zal houden. De oppositie klaagt al langer over het ondemocratische karakter van de constitutie, die leden van de militaire leiding onevenredig veel invloed geeft in regering en parlement.

De regerende Eenheidspartij voor Solidariteit en Ontwikkeling stelde de commissie voor. Die zal eerst bekijken of er amendementen op de grondwet nodig zijn. Of eventuele wijzigingen ten goede zullen komen van de oppositie is nog de vraag, maar van de commissie gaat hoe dan ook een sterk signaal uit dat de regering zich inschikkelijk opstelt en wellicht in aanloop naar de algemene verkiezingen van 2015 bereid is tot meer hervormingen.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?