Minder asielzoekers naar Nederland

In de eerste helft van dit jaar zijn minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan in de eerste zes maanden van 2011. Het aantal aanvragen daalde van 5710 naar 4600. Dat schrijft minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Leers worden asielverzoeken ook vaker snel afgehandeld, waardoor de bezetting van de opvangcentra verder is gedaald. Verder verlieten meer veroordeelde vreemdelingen Nederland en steeg ook het aantal vreemdelingen dat Nederland vrijwillig verliet.

Wel was er een stijging van tweede aanvragen, door mensen van wie een eerste asielaanvraag was afgewezen. Het aantal tweede aanvragen groeide van 1410 naar 2000.

De daling van het aantal asielaanvragen is opmerkelijk. In de rest van Europa neemt het aantal aanvragen over het algemeen juist toe, benadrukt Leers.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?