Miljoenen voor kernreactor Petten

De provincie Noord-Holland heeft veertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Provinciale Staten hebben maandag met die investering ingestemd. Eerder dit jaar bleek al dat het kabinet eenzelfde bedrag uittrekt voor de reactor.

Met de huidige reactor in de Noord-Hollandse plaats wordt al vijftig jaar gewerkt. De zogeheten hogefluxreactor is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldproductie van isotopen, die worden gebruikt om kanker te behandelen. De reactor wordt nu vervangen door de eerste generatie Pallas-reactoren. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 operationeel is. Omwonenden van de reactor maken zich ernstig zorgen over onder meer het radioactieve materiaal dat bij de reactor ligt opgeslagen. De provincie steunt de bouw van de reactor echter toch omdat die belangrijk is voor de w …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?