Mensen met locked-in zijn gelukkig

PARIJS - Mensen die lijden aan het zogeheten locked-insyndroom, waarbij het lichaam volledig verlamd is maar de patiënt nog wel bij bewustzijn is, zijn over het algemeen gelukkig. Dat blijkt uit een onderzoek onder 65 patiënten dat door een Franse vereniging is uitgevoerd.
De patiënten vulden met behulp van hun verzorger een vragenlijst in over hun medische geschiedenis, hun kwaliteit van leven en hun emotionele toestand. Van de respondenten gaf 72 procent aan gelukkig te zijn. De overige 28 procent was dat niet. Slechts 4 procent van de ondervraagden zei zo ongelukkig te zijn dat suïcide een optie was.
Dit is 81% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?