Meeste inkomsten musea uit subsidie

Meeste inkomsten musea uit subsidie. |beeld Novum Gratis Nieuws
Meeste inkomsten musea uit subsidie. |beeld Novum

Musea krijgen meer geld uit overheidssubsidies dan ze genereren uit eigen inkomsten. Musea verdienden in 2011 319,2 miljoen euro zelf, met name door entree te heffen. De totale museale omzet in Nederland was 846 miljoen euro.

Dat is te lezen in de jaaruitgave Museumcijfers 2011. Het rijk droeg bijna 252 miljoen euro bij aan de rijksmusea en gemeenten keerden ruim 204 miljoen uit aan de gemeentemusea. Provincies deelden in 2011 57,7 miljoen euro uit. De meeste musea worden door gemeenten gefinancierd, maar dat bedrag is lager dan de inkomsten die ze uit bijvoorbeeld entreegeld en sponsoring halen. Het rijk financiert minder musea, maar draagt wel meer bij dan de gemeenten. Van de eigen inkomsten kwam 134,6 miljoen euro uit entreekaartjes. De museumwinkels en cafés droegen voor 54,2 miljoen euro bij. Spons …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?