Meerderheid voor ontwikkelingshulp

De meeste Nederlanders zijn voor het helpen van mensen in ontwikkelingslanden. Wel is er weinig, en steeds minder, steun voor het vergroten van het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een maandag gepubliceerd rapport.

Zon negen op de tien Nederlanders geven aan ontwikkelingssamenwerking belangrijk te vinden. Het aantal mensen dat vindt dat de overheid hier meer geld aan zou moeten besteden is sinds 2006 teruggelopen van zeventien procent tot tien procent in 2011. De meest geschikte kanalen voor het bieden van hulp zijn volgens de respondenten professionele ontwikkelingsorganisaties en internationale organisaties. De Nederlandse overheid wordt minder vaak als meest geschikte kandidaten gezien. Er is dan ook steeds meer ruimte voor kleinschalige charitatieve initiatieven door particulieren, stelle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?