Meer geld naar klimaatbeleid

De overheid heeft in 2010 bijna 1,3 miljard euro uitgegeven om klimaatverandering te beperken, bijna 0,4 procent van de totale overheidsuitgaven. In 2007 werd nog ruim negenhonderd miljoen utgegeven aan preventief klimaatbeleid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het geld ging vooral naar maatregelen die energiebesparing en de toepassing van hernieuwbare energiebronnen als windenergie bevorderen. De stijging van de uitgaven werd vooral veroorzaakt door de toename van subsidies voor opwekking van hernieuwbare energie. Driekwart van de uitgaven van de rijksoverheid voor preventief klimaatbeleid in 2010 waren subsidies voor duurzame energie. Ook de duurzame mobiliteit, waaronder de stimulering van het nieuwe rijden was dat jaar een grote kostenpost in de rijksuitgaven. De provincies gaven gezamenlijk 122 miljoen euro uit aan het terugdringen va …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?