Meer files door regeerakkoord

Het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben gesloten leidt tot meer files en minder gebruik van het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een analyse van de kabinetsplannen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die vrijdag is gepubliceerd.

De toename van het aantal files wordt vrijwel volledig veroorzaakt, doordat de forenzentaks niet wordt ingevoerd. Dat leidt tot een toename van het autogebruik in 2020 met twee à drie procent en tot tien tot vijftien procent meer files. Dit zorgt voor een welvaartsverlies van 150 miljoen euro. Het schrappen van de forenzentaks leidt verder weliswaar van een toename van het gebruik van het openbaar vervoer, maar die wordt weer tenietgedaan door het afschaffen van de ov-kaart voor studenten. Daardoor daalt het ov-gebruik per saldo met 3,5 procent. Uit de analyse blijkt verder dat het m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?