Meer en eerder Engelse les voor basisschoolleerling

Scholen krijgen meer ruimte om Engels te geven en hier vroeger mee te beginnen. Dat staat in een plan van aanpak van staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD), dat hij woensdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Engels is belangrijk voor de toekomst van kinderen, schrijft Dekker. Het is zonde als leerlingen pas in groep 7 beginnen met Engelse les, zoals nu op de meeste scholen het geval is. Ik wil scholen alle ruimte geven om vroeg met Engels aan de slag te gaan. De staatssecretaris wil met de wetswijziging mogelijk maken dat scholen vijftien procent van de lestijd in een vreemde taal zoals Engels mogen geven. Nu is dat wettelijk nog niet mogelijk. Volgend jaar start verder een experiment waarbij twintig basisscholen de kans krijgen om met tweetalig onderwijs aan de slag te gaan. Bij tweeta …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?