Meer bevoegdheden voor Belastingdienst

De Belastingdienst legt zich in 2014 meer toe op de bestrijding van belastingfraude. Mensen die bij de voorlopige teruggave moedwillig onjuiste informatie verstrekken, kunnen vanaf volgend jaar een boete verwachten. Daarnaast krijgt de fiscus meer bevoegdheden om toeslagen te controleren, terug te halen en betalingen stop te zetten.

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2014 fraudebestrijding tot speerpunt uitgeroepen. Volgens staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) ondermijnt belastingfraude de betalingsmoraal en is het belangrijk voor evenwichtige belastinginkomsten om de rijksbegroting op orde te krijgen. Het opsporen en bestrijden van nieuwe fraudegevallen krijgt daarom prioriteit. Mensen die een voorschot aanvragen bij de Belastingdienst krijgen dat niet meer automatisch. Uitbetaling kan pas als de aanvrager bekend is bij de fiscus en zich bij het Belastingkantoor heeft gemeld met bewijzen dat hij recht he …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?