Mediation voor slachtoffers kerk

Gratis Nieuws

DEN HAAG - Speciale bemiddeling door professionele mediators moet vrouwelijke slachtoffers van buitensporig geweld in de rooms-katholieke kerk heling, erkenning en herstel bieden. Ook moet er financiële genoegdoening komen. Dat adviseert Wim Deetman in het maandag verschenen eindrapport naar misbruik van meisjes in de kerk.

Het doel van dit vervolgonderzoek was het inzichtelijk maken van de aard, ernst, omstandigheden en impact van het misbruik in de kerk. Ook moest er een definitie komen van het begrip excessief geweld, zodat de klachten- en compensatieregeling kan worden uitgebreid. Die definitie is er niet gekomen. Het onderzoek biedt onvoldoende basis voor een afgebakende, eenduidige definitie die breed en ook met terugwerkende kracht bruikbaar is. Gevolg hiervan is dat de huidige klachtenprocedure niet van toepassing is. Om de slachtoffers toch tegemoet te komen, moet de katholieke kerk een speciale m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?