Levenskwaliteit in Nederland nu nog hoog

Gratis Nieuws

Nederlanders geven hun leven gemiddeld bijna een acht, maar dat rapportcijfer lijkt niet te handhaven. Dat blijkt uit de derde Monitor Duurzaam Nederland. Die is op verzoek van het kabinet opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en drie planbureaus van de overheid.

Mensen in Nederland zijn relatief gezond, hebben doorgaans veel vertrouwen in elkaar en zijn tevreden met materiële en sociale omstandigheden. Maar de hoge levensstandaard gaat ten koste van het milieu: het land stoot relatief veel broeikassen per inwoner uit en gaat onverstandig om met schaarse hulpbronnen. Het rapport, dat dinsdag is gepresenteerd, laat zien wat de gevolgen zijn van onze levensstijl, ook en vooral voor latere generaties. Het beleid van de overheid is nu nog te veel gericht op de voor 2020 gestelde energie- en klimaatdoelen en er is te weinig oog voor de langere termij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?