Leger mag laagvliegen boven natuur

Defensie mag met helikopters laagvliegen boven beschermde natuur in de militaire laagvlieggebieden. De krijgsmacht heeft hiervoor een vergunning gekregen omdat ecologisch onderzoek uitwees dat er geen negatieve effecten zijn voor de natuur. Dat laat het departement van minister Hans Hillen (CDA) vrijdag weten.

Defensie mag ieder jaar een bepaald aantal uren laagvliegen met helikopters boven kwetsbare natuur in de laagvliegzones, zoals Natura 2000-gebieden of andere beschermde natuur. Onderzoek over de periode 2003-2008 heeft uitgewezen dat de wettelijk beschermde natuurwaarden in de meeste gebieden niet achteruit is gegaan door de laag overscherende gevechtsmachines. Voor enkele laagvlieggebieden kan niet worden uitgesloten dat de natuur niet wordt aangetast. In de vergunning is vastgelegd dat daar tijdelijk of het hele jaar niet mag worden laaggevlogen. Het gaat om de Natura 2000-gebieden De …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?