Leers bezorgd om cijfers SCP

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Gerd Leers (CDA) vindt de oplopende werkloosheid en het groter wordende verschil in inkomens tussen niet-westerse immigranten en autochtone Nederlanders zorgelijk. Woensdag bleek uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de inkomens van autochtone Nederlanders tussen 2000 en 2010 sterker zijn gestegen dan die van niet-westerse immigranten.

Twaalf procent van de niet-westerse allochtonen was eind 2010 afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat is zes keer zo veel als bij autochtonen. Leers vindt dit onacceptabel, zo zei hij bij het in ontvangst nemen van het Jaarrapport Integratie 2011. Mensen moeten meedoen. En als ze dat niet willen moeten ze hiertoe worden gedwongen. We moeten mensen niet in de watten leggen, maar prikkels geven om aan het werk te gaan, zei de minister. Lethargie accepteren we niet. Leers is ook geschrokken van de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse en Antilliaans-Nederlandse jongens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?