Langere nullijn niet berekend

Het Centraal Planbureau weigert te berekenen wat het oplevert als voor ambtenaren tot en met 2015 de nullijn wordt aangehouden. Het is volgens het CPB onontkoombaar dat de ambtenarensalarissen de komende jaren weer stijgen, meldt het Nederlands Dagblad op basis van een notitie over de wijze waarop het CPB de programma's doorrekent.

Volgend jaar en maximaal een jaar daarna kan de nullijn volgens het CPB nog worden aangehouden. Partijen die verder willen gaan, rekenen zich volgens het planbureau rijk. Het CPB wijst er volgens de krant op dat de arbeidsmarkt aantrekt en dat er bij de overheid veel ambtenaren met pensioen gaan. Daardoor stijgt de behoefte aan nieuwe ambtenaren en dat zal leiden tot een inhaalstijging bij de ambtenarensalarissen. Één jaar extra nullijn zou daarom het hoogst haalbare zijn. Die constatering staat in schril contrast met uitspraken die de Amsterdamse wethouder Eric van den Burg (VVD) vori …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?