Lager overheidsloon bezuinigt maar tijdelijk

Een bezuiniging op de ambtenarensalarissen zorgt maar tijdelijk voor besparingen op de overheidsuitgaven. De overheidslonen zullen uiteindelijk weer stijgen. Ze volgen op termijn de lonen in de marktsector. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een vrijdag verschenen studie.

Volgens de onderzoekers beïnvloeden de ontwikkelingen in de marktsector die bij de overheid. Werknemers wisselen van sector en werkgevers beconcurreren elkaar om goed personeel, zeker als het gaat om pas afgestudeerden. Bovendien wordt bij het vaststellen van de loonruimte bij de overheid in beginsel de marktsector gevolgd.

De snelheid waarmee overheidslonen een achterstand op de marktlonen inhalen, hangt volgens het CPB af van de arbeidsmarkt. Heerst daar krapte, dan gaat de inhaalslag sneller.

Dit is 71% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?