Kritiek Raad van State natuurwet

De Raad van State heeft kritiek op de nieuwe natuurbeschermingswet die staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is de vraag of Nederland in de toekomst nog aan de Europese natuureisen kan voldoen, stelt het belangrijkste adviesorgaan van de regering in een advies dat woensdag is gepubliceerd.

De nieuwe wet Natuurbescherming voegt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet samen. Hierdoor moet het voor burgers en ondernemers duidelijker en eenvoudiger worden wat de regels voor natuurbescherming zijn, stelt Bleker. Door de wet worden in totaal 945 soorten planten en dieren beschermd. De Raad van State vindt het samenvoegen van de huidige wetten een goed idee. Maar de nieuwe wet is ook een versobering. Zo worden bepaalde Europese natuurgebieden in Nederland niet langer beschermd. En de natuurbescherming is de afgelopen decennia niet zo effectief geweest dat de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?