Kritiek op onderzoek SCP

De conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat het onderwijs en de politie niet navenant beter zijn geworden door er meer geld in te steken stuit op fel verzet. "Wij zijn verbijsterd over de slechte kwaliteit van dit rapport", zegt voorzitter van de Algemene Vereniging van Schoolleiders Ton Duif. Politievakbond ACP wijst erop dat bij het onderzoek veel buiten beschouwing is gelaten.

De SCP-onderzoekers wijzen erop dat de kosten voor onderwijs, zorg en veiligheid sinds 1995 ieder jaar met ongeveer vier procent toenamen. De kwaliteit zou niet evenredig met die kosten zijn gestegen. Duif is het niet eens met de onderzoeksmethode. De positieve constateringen van de onderwijsinspectie worden weggestreept tegenover de oudertevredenheid die zakte van 7,9 naar 7,3. Alsof dat even zwaar weegt, en gezien de ontwikkelingen in de samenleving is dit geen slecht resultaat. Ook kan hij zich niet vinden in de kritiek dat de score van de Citotoets niet is gestegen. Wij roepen al de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?