Koopkrachtverlies tot 16 procent

Het regeerakkoord van VVD en PvdA kan leiden tot een koopkrachtverlies tot zestien procent. Voor sommige groepen is er echter een plus van vijf procent. De inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt voor het koopkrachtverlies bij hogere inkomens, staat in de doorrekening van het budgetinstituut dat maandag is gepubliceerd.

De berekeningen zijn inmiddels achterhaald, aangezien de invoering van de inkomensafhankelijke premie van de baan is. De top van het kabinet overlegt sinds maandagmiddag 14.00 uur samen met fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) over een alternatief plan, waarbij waarschijnlijk wordt genivelleerd via de inkomstenbelasting. Het Nibud stelt verder dat voor de midden- en lage inkomens de koopkrachteffecten minder groot zijn dan eerder werd gesuggereerd. Dat komt doordat het instituut bij de berekening meer factoren heeft meegenomen, zoals de huurtoeslag. Het hards …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?