Klimaatgesprekken Qatar van start

DOHA - In Qatar zijn maandag de gesprekken over verlenging van het Kyoto-protocol, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, van start gegaan. Onderhandelaars uit bijna tweehonderd landen zijn bijeengekomen om manieren te bespreken om de opwarming van de aarde tegen te gaan en arme landen te helpen zich aan te passen aan veranderende klimaatomstandigheden.

Hoewel dergelijke klimaatgesprekken al twee decennia worden gehouden hebben ze nog niet geleid tot minder uitstoot van broeikasgassen. Vorig jaar spraken de landen af in 2015 een nieuw klimaatverdrag te tekenen, maar er moeten voor die tijd nog heel wat plooien worden gladgestreken, zoals afspraken over de verdeelsteutel waarmee rijke en arme landen hun uitstoot te lijf gaan.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?