Klijnsma komt beide kampen tegemoet

De kwartiermakers achter de vernieuwing van de vakcentrale FNV zijn de grote bonden op het gebied van financiën tegemoet gekomen. Er is echter niet volledig afgestapt van de organisatie langs aparte verenigingen. Dat blijkt uit de definitieve plannen die PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma maandag heeft gepresenteerd.

Om de solidariteit tussen de bonden te garanderen worden een speciaal fonds opgericht zodat ook de wat armere sectoren genoeg geld in kas hebben om acties te kunnen voeren. Die solidariteit was een van de belangrijkste kritiekpunten vanuit de grote bonden op de eerste versie van de plannen zoals gepresenteerd op 1 mei. De leden van FNV Bondgenoten en de Abvakabo FNV hadden echter ook als eis gesteld dat er geen versplintering mocht optreden door allemaal losse verenigingen te hangen onder de nieuw op te richten vakbeweging. In de eindversie is echter nog steeds sprake van aparte juridis …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?