KB zet auteurswet aan de kant

De Koninklijke Bibliotheek (KB) gaat rechthebbenden bij het digitaliseren van oude tijdschriften tegen de wet in niet meer vooraf om toestemming vragen. In plaats daarvan voert de bibliotheek van Nederland een bezwaarmogelijkheid in, waarmee houders van het auteursrecht protest kunnen aantekenen.

De KB handelt met het besluit op de grens van de Auteurswet, geeft de instelling woensdag toe. Die schrijft voor dat alle rechthebbenden, dus ook de nabestaanden van alle auteurs, vooraf toestemming moeten verlenen. Om dit voor elkaar te krijgen zou een met publiek geld betaalde fulltimer volgens de bibliotheek ruim vijf jaar nodig hebben om iedereen op te sporen. Het auteursrecht loopt tot zeventig jaar na de dood van een maker. Om de kosten die gepaard gaan met de speurtocht te besparen, koos de KB voor een andere koers. Het gaat vooral om edities van vooroorlogse bladen als het Nieuw …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?