Kapitaalpositie banken verbeterd

De kapitaalpositie van grote banken is vorig jaar verbeterd. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het Bazel Comité. Veel grootbanken voldoen evenwel nog niet aan de internationale kapitaaleisen: het kapitaaltekort bedraagt honderden miljarden euro's.

Eind vorig jaar bedroeg de gemiddelde kernkapitaalratio van de 102 grootste banken van de wereld 7,7 procent. Dat is 0,6 procentpunt beter dan in juni vorig jaar, toen de banken een gemiddelde van 7,1 procent scoorden. De kernkapitaalratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en de verplichtingen. Onder de internationale Basel III eisen moeten banken minimaal op zeven procent uitkomen. Zogenoemde systeembanken, zoals ING, moeten een hogere kernkapitaalratio hebben. Het Bazel Comité schat dat de banken die nog niet aan de eisen voldoen in totaal 374,1 miljard euro tekortkomen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?