Kamer stemt voor enquête corporaties

De Tweede Kamer stelt definitief een parlementaire enquête in naar het functioneren van woningcorporaties. Het voorstel daartoe van het CDA werd dinsdag unaniem aangenomen.

Het was al bekend dat een meerderheid het eens is met Kamerlid Bas Jan van Bochove dat de sector grondig tegen het licht moet worden gehouden. De problemen bij Vestia vormden bij hem de druppel die de emmer deed overlopen. De Rotterdamse woningcorporatie raakte in grote financiële problemen door de handel in derivaten.

Het onderzoek moet zich richten op het systeem van de corporaties, het beheer, het interne toezicht en de positie van huurders. Ook de rol van banken, toezichthouders en gemeenten moet worden bekeken.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?