Kamer stemt in met deelakkoord

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het deelakkoord voor de begroting voor 2013 waarover Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) het vorige week eens werden. Alleen VVD en PvdA stemden voor de motie van Mark Harbers (VVD) en Ronald Plasterk (PvdA) waarmee de Kamer zich achter de inhoud van het akkoord schaart.

Belangrijkste punten uit het deelakkoord zijn het terugdraaien van de forenzentaks en de langstudeerboete. Over de details van het akkoord is nog niet gestemd. Die worden vastgelegd in amendementen die bij het debat over de begrotingen van de afzonderlijke ministeries worden behandeld. Een deel van de oppositie wil deze amendementen weer wijzigen, maar ook daarover is dus nog niet gestemd. CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie willen onder meer de voorgestelde bezuinigingen op het gebied van duurzaamheid terugdraaien. De moties die de oppositiepartijen vorige week indienden tijdens de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?