Kamer: ouderenmishandeling melden

De Tweede Kamer wil dat de meldcode voor ouderenmishandeling wordt vervangen door een meldplicht voor professionals. Een meerderheid schaarde zich dinsdag achter een motie van deze strekking van VVD'er Tamara Venrooy.

Ouderenmishandeling wordt nu vaak niet gemeld en de meldcode biedt daarvoor geen soelaas. Er moet daarom een meldplicht komen, vindt zij. Verantwoordelijk staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhijzen van Zanten (CDA) verzette zich tijdens het debat vorige week over ouderenmishandeling nog tegen het instellen van een meldplicht. Verplichte melding zou een te bot instrument zijn, omdat bij ouderenmishandeling vaak ook familieleden betrokken zijn. Een meldcode zorgt ervoor dat het probleem effectiever wordt aangepakt, aldus de bewindsvrouw. Van ouderenmishandeling werd vorig …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?