Kabinet moet duidelijkheid geven over zorgbudget

Het is nog steeds onduidelijk hoeveel geld het kabinet precies vrijmaakt voor de overheveling van de langdurige zorg en de jeugdzorg naar de gemeenten. Daarom moet het nog deze maand uitsluitsel geven over het exacte budget. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport.

De rekenkamer concludeert dat langzaam maar zeker duidelijk wordt hoeveel geld gemeenten met ingang van 2015 krijgen. Maar gezien het krappe tijdpad om de overheveling in goede banen te leiden moet het kabinet gemeenten nog deze maand uitsluitsel geven. Zo staat nog altijd een bedrag van 263 miljoen euro open waarvan niet duidelijk is hoe het precies wordt besteed. Daarnaast is van veel budgetten de exacte omvang niet duidelijk. De Tweede Kamer stemde eind vorige maand in met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), nadat de Kamer eerder al akkoord was gegaan met de Jeugdwet. Door d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?