Jeugdzorg Z-H onder toezicht

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland is onder verscherpt toezicht gesteld. Het bureau stuurde de Raad voor de Kinderbescherming drie keer op rij rapporten die niet voldeden aan de eisen, laat de Inspectie Jeugdzorg weten.

Als de veiligheid van een kind in het geding komt, vraagt jeugdzorg de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen. Die stelt vervolgens vast of een kind bescherming nodig heeft. Haaglanden/Zuid-Holland was echter steeds niet duidelijk genoeg in de rapporten naar de raad. Het is belangrijk dat de onderbouwing goed is en klopt, licht een woordvoerder toe. Ook kwamen zij met onvoldoende informatie. We hebben gevraagd dit te verbeteren maar dat was na twee keer nog niet het geval. Het verscherpte toezicht op Haaglanden/Zuid-Holland duurt maximaal een jaar. Het bureau verwacht zelf …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?