Invloed media moet in Kinderrechtenverdrag VN

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat 25 jaar geleden werd opgesteld is aan een opfrisbeurt toe. Het verdrag moet ook aandacht gaan schenken aan de toegenomen invloed van media op de levens van kinderen. Kinderen en deskundigen op het gebied van media en digitale rechten pleiten hiervoor in een manifest dat ze maandag overhandigen aan Kinderombudsman Marc Dullaert.

Het manifest Recht op Mediawijsheid is geïnspireerd het Verdrag inzake de rechten van het kind van de VN dat op 20 november 1989 van kracht werd. In die tijd bestond de mediawereld voornamelijk uit televisie, radio, kranten en tijdschriften. Internet bestond alleen in wetenschappelijke kringen.

Kinderen van nu leven in een bijna volledig gedigitaliseerde wereld waarin internet een hoofdrol speelt.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?