Inspectie kraakt organisatie alarmnummer 112

Het landelijke alarmnummer werkt niet zoals zou moeten. Om 112 goed te laten functioneren is een strakkere sturing en regie noodzakelijk. De samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen scoren onvoldoende, mede vanwege een 'lappendeken' aan contracten. Dat concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom in een gezamenlijk onderzoek naar de organisatie en opbouw van het alarmnummer.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) had gevraagd om het onderzoek naar aanleiding van de storingen in het 112-netwerk in 2012. De onderzoekers concluderen dat een duidelijk overzicht van en afstemming binnen de zogenoemde 112-keten ontbreken. Wie de leiding heeft is onduidelijk. De talrijke contracten bemoeilijken niet alleen de sturing, maar maken het ook lastig een compleet beeld te krijgen van de afspraken die het ministerie, KPN, de nationale politie en de regios onderling hebben gemaakt. Ruim een jaar geleden was het alarmnummer een aantal keren niet of slec …
Dit is 22% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?