Inkomen ouderen sterker gestegen

Het gemiddelde inkomen van 65-plussers is de afgelopen decennia sterker gestegen dan dat van jongeren. Ouderen komen nu gemakkelijker rond dan mensen tussen de 35 en 64 jaar. Dat blijkt uit promotieonderzoek waarop een medewerker van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Arjan Soede, begin december hoopt te promoveren.

Soede bracht de financiële behoeften van ouderen in kaart en vergeleek die met de inkomensveranderingen die deze groep meemaakt na hun pensionering. Daarbij werd duidelijk dat mensen boven de 65 jaar hun inkomen tussen 1990 en 2010 met 23 procent zagen stijgen, terwijl de stijging bij mensen tussen de 35 en 64 jaar zeventien procent bedroeg. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat ouderen tegenwoordig een hogere netto AOW-uitkering krijgen en vaker een aanvullend pensioen ontvangen. Het armoedepercentage van 2,6 procent is het laagste van alle leeftijdsgroepen, mede vanwege de hoogte va …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?