Inkomen allochtonen blijft achter

Het verschil in inkomens tussen niet-westerse migranten en autochtone Nederlanders wordt groter. In 2000 bedroeg het verschil in inkomen nog 6300 euro per huishouden, tien jaar later was het gat gegroeid tot 6900 euro. Dat blijkt uit woensdag officieel gepresenteerde cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het gemiddelde inkomen van autochtone huishoudens steeg in tien jaar van 22.600 euro naar 25 duizend euro. De groei bij niet-westerse huishoudens bleef daarbij achter. In 2000 was het gemiddelde inkomen bij deze groep 16.200 euro per huishouden, in 2010 was dit 18.100 euro. Bij Turken en Marokkanen blijft de groei in inkomen het meest achter. Twaalf procent van de niet-westerse allochtonen was eind 2010 afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat is zes keer zo veel als bij autochtonen. Het zijn vooral vrouwen, ouderen en eerstegeneratiemigranten die vaak afhankelijk zijn van een bijsta …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?