Hoogleraar UvA schreef boek over

Een hoogleraar algemene rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), die een leerboek van een voorganger grotendeels heeft overgeschreven en onder eigen naam uitbracht, heeft 'onzorgvuldig gehandeld'. Het college van bestuur van de instelling neemt met dit oordeel de conclusie over van een commissie die de zaak onderzocht.

Hoogleraar Peter Rijpkema schreef een groot deel van het boek uit 2003 letterlijk over. Hij vermeldde alleen zijn eigen naam als auteur, en onder de kop verantwoording schreef hij dat hij voortborduurde op het werk van vele anderen. De commissie oordeelde dat de hoogleraar te lichtvaardig had gekozen voor aanduidingen en formuleringen die onvoldoende recht deden aan de auteursrechtelijke belangen van anderen. Van niet-integer handelen of plagiaat was volgens de commissie echter geen sprake. Rijpkema is inmiddels met het oordeel van de universiteit geconfronteerd. Hem is verteld dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?