Hervormingen in zorg jagen burgers op kosten

Door het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten op 1 januari hebben veel mensen hogere kosten. Een kwart zegt minder zorg te krijgen. Een ruime meerderheid voelt zich onvoldoende geïnformeerd over de veranderingen. Dat heeft geleid tot gevoelens van onrust en machteloosheid.

Die cijfers komen naar voren uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Ze werd gehouden onder 251 mensen die voor de jaarwisseling vielen onder de WMO (ondersteuning van mensen die thuiswonen) en 250 personen die toen te maken hadden met de AWBZ (langdurige zorg). Volgens het onderzoek zegt 48 procent van degenen die tot voor kort met de WMO te maken hadden, nu hogere kosten te hebben voor professionele zorg. Bij mensen die onder de AWBZ vielen is dat 39 procent. Een op de vier mensen verklaart minder zorg te krijgen. Circa 10 procent zegt niet meer thuis te kunnen blijve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?