Grote populatie zeldzame modderkruiper in Brabant

In het westen van Noord-Brabant is een grote populatie van de grote modderkruiper ontdekt. Oude kreken en sloten zijn een belangrijk leefgebied van de zeldzame vissoort, meldt stichting Ravon donderdag op natuurbericht.nl.

De grote modderkruiper is een langwerpig donkerbruin visje dat leeft in wateren met een dikke modderlaag. In de eerste helft van de twintigste eeuw kwam de soort veel voor in Nederlandse sloten. De afgelopen vijftig jaar werd de soort echter steeds zeldzamer doordat zijn leefgebied door agrarisch landgebruik achteruitging. In 1973 kreeg de vis een beschermde status. Bij een excursie van de stichting die zich inzet voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen werden in een intensief kassengebied meerdere exemplaren aangetroffen. De stichting denkt dat het kleigebied van West-Br …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?