Goede tijden breken aan voor zuivelindustrie

De vooruitzichten voor de zuivelsector zijn de komende jaren gunstig. De productiewaarde van Nederlandse zuivelbedrijven kan stijgen van negen miljard euro in 2012 naar dertien miljard in 2018. Andere branches, zoals de vleesindustrie, hebben het tij echter tegen. Die verwachting spreekt ING donderdag uit in een visie op de voedingsmiddelenindustrie.

De zuivelindustrie kan onder meer zo sterk groeien door de afschaffing van de melkquota in 2015. De EU-landen kennen sinds 1984 elk een eigen melkquotum omdat overproductie tot een melkplas en een boterberg leidde. Het quotum wordt afgeschaft omdat de vraag naar melk wereldwijd blijft stijgen. Een andere reden voor de groei is dat de productie van de zuivelbedrijven relatief goed aansluit op groeiende economieën. Daardoor kan de melk die extra wordt geproduceerd ook worden afgezet. Het is mogelijk dat Nederlandse zuivelboeren tot twintig procent meer gaan produceren, stelt ING. Om d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?