Gezamenlijk potje voor internationale missies

Nederland gaat alle aspecten van het internationale veiligheidsbeleid meer uit een potje financieren. Volgens het kabinet vragen missies om een combinatie van ontwikkeling, veiligheid en diplomatie. Met het nieuwe Budget Internationale Veiligheid (BIV) stelt het kabinet jaarlijks 250 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten op alle drie de terreinen.

Onze 3D-benadering, bestaande uit development, defence en diplomacy, is de afgelopen jaren heel succesvol geweest, zegt minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) vrijdag. We zijn daarin echt een gidsland. Dat laten we nu ook zien door een apart budget vorm te geven. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) laat weten blij te zijn dat ze meer middelen ter beschikking heeft voor een geïntegreerde aanpak. Ze bestrijdt het beeld dat ze 250 miljoen euro heeft moeten afstaan aan Hennis. We hebben uitgewerkt wat in het regeerakkoord staat. Namelij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?