Geen feedback gezakte inburgeraar

Inburgeraars die zakken voor hun Toets Gesproken Nederlands krijgen achteraf onvoldoende feedback. Omdat niet wordt meegedeeld op welke onderdelen slecht wordt gescoord, krijgen inburgeraars geen eerlijke kans het volgende keer beter te doen, zo oordelen hoogleraren onderwijskunde maandag in Trouw.

Hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht Karel Stokking vindt terugkoppeling na de toets van maatschappelijk en moreel-ethisch belang. Hij vindt het onheldere examen onaanvaardbaar. Een deelnemer moet weten wat er van hem wordt verwacht. Hij moet na afloop ook kunnen horen wat er wel en niet goed ging, hoe hij zich kan verbeteren, zegt Stokking in de krant. Een kandidaat die zakt moet voor een nieuw examen 52 euro neertellen. Vanaf volgend jaar moet de inburgeraar zelfs de hele cursus zelf betalen. Volgens Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zijn de resultaten van d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?