Extra toezicht pleegzorginstelling

Instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg William Schrikker Groep is onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat meldt de Inspectie Jeugdzorg woensdag.

De inspectie had naar aanleiding van meldingen van kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de instelling gevraagd om een verbeterplan op het gebied van preventie, het signaleren van seksueel misbruik en het ondernemen van actie hierop. De inspectie vindt de kwaliteit van de plannen echter onvoldoende. Onderzoek wijst volgens de inspectie uit dat mogelijke risicos onvoldoende worden ingeschat. De instelling handelt ook niet systematisch genoeg bij geconstateerde risicos bij kinderen onder begeleiding van de instelling of in pleeggezinnen. De situatie is niet zo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?