Euthanasiewet verkeerd uitgevoerd

Artsen voeren de euthanasiewet verkeerd uit door een schriftelijke euthanasieverklaring van dementerende patiënten naast zich neer te leggen. Dat stelt oud-minister van Volksgezondheid Els Borst (D66), grondlegger van de euthanasiewet, tegen Zembla. Van artsenorganisatie KNMG mag een arts geen euthanasie bij een dementerende patiënt uitvoeren als hij niet meer met hem kan communiceren. Ook niet als de patiënt eerder schriftelijk heeft aangegeven niet meer te willen leven als hij dementeert.

Het standpunt van de KNMG is volgens Borst strijdig met wat met de euthanasiewet werd bedoeld. Het kan niet dat een beroepsgroep een eigen interpretatie van de wet kiest. In de euthanasiewet staat dat een schriftelijke wilsverklaring een mondeling verzoek kan vervangen als de patiënt zelf niet meer uit zijn woorden komt. Zo eenvoudig ligt het volgens directeur van de KNMG Lode Wiggersma echter niet altijd. Hij wijst er volgens Zembla op dat iemands persoonlijkheid voortdurend verandert. Je kunt niet nagaan of die persoon de levensbeëindiging nog wil. Of hij dood gemaakt wil worden in di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?