Enquêterapport: één toezichthouder corporaties

Er moet één toezichthouder komen voor het stelsel van woningcorporaties. De parlementaire enquêtecommissie bepleit de oprichting van een Woonautoriteit, blijkt uit het donderdag gepresenteerde eindrapport van de commissie onder leiding van ex-PVV'er Ronald van Vliet. Nu is het toezicht 'versnipperd', oordeelt Van Vliet.

Nu zijn het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) belast met verschillende aspecten van het toezicht. Ook een minister - op dit moment minister voor Wonen Stef Blok (VVD) - is verantwoordelijk voor delen van het toezicht. En alle drie die partijen hebben steken laten vallen. Voor effectief en efficiënt overheidstoezicht op de corporatiesector is het nodig om het externe toezicht op de financiën, de governance en integriteit en de rechtmatigheid te bundelen en onder te brengen bij een onafhankelijke, onpartijdige en krachtige publieke toezich …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?