Elektrisch rijden schoon, maar duur

Als alle personenauto's in Nederland op elektriciteit rijden gaan overheid en consumenten er financieel op achteruit. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat onderzocht wat de gevolgen zouden zijn als in 2050 alle auto's op elektriciteit zouden rijden.

De winst voor het milieu en de leefomgeving in de steden zou navenant zijn. De uitstoot van CO2 door de gehele transportsector wordt minstens gehalveerd en geluidshinder van autos in steden neemt met ongeveer een derde af. Daardoor kan mogelijk bespaard worden op geluidsmaatregelen. Ook wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bij een gelijkblijvend belastingregime, waar het PBL in de berekeningen van uit is gegaan, loopt de overheid jaarlijks tussen de vijf en zeven miljard euro mis. Dit komt in de eerste plaats omdat elektrische autos vrijgesteld zijn van aanschaf …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?