EC presenteert strengere klimaatdoelen

De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 verder terugdringen. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen veertig procent lager liggen dan het niveau in 1990. Momenteel ligt het streefcijfer voor 2020 nog op twintig procent. Op andere klimaatfronten toonde de Commissie zich minder ambitieus.

De Commissie zette woensdag nieuw klimaatbeleid uiteen en presenteerde klimaatdoelstellingen die in 2030 moeten worden gehaald. Tot het jaar 2020 hield de Commissie de 20-20-20-lijn aan: twintig procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, twintig procent meer hernieuwbare energie als zon en wind en twintig procent meer energie-efficiëntie. De nieuwe doelstellingen tot 2030 zijn ambitieuzer, maar gaan sommige landen en milieugroepen toch niet ver genoeg. Zij hadden graag gezien dat lidstaten strengere streefcijfers hadden opgelegd gekregen wat betreft het aandeel duurzame energie in het tot …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?