Drentse vraagtekens natuurakkoord

De provincie Drenthe is niet enthousiast over het akkoord dat staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) en de provincies hebben gesloten voor de uitvoering van het nieuwe natuurbeleid. De eerste globale indruk is dat het er op belangrijke onderdelen eerder slechter dan beter uit gaat zien voor Drenthe, meldt de provincie vrijdag.

Vrijdag werd bekend dat Bleker met het Interprovinciaal Overleg tot een akkoord is gekomen over de uitvoering van het nieuwe beleid. De regering wil verantwoordelijkheden naar provinciaal niveau overhevelen, waaronder het onderhoud en het beheer van natuurgebieden. Een aantal provincies, waaronder Drenthe, lag eerder dwars. Ze vreesden dat ze te weinig geld voor de nieuwe taken zouden krijgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat zevenhonderd miljoen wordt bezuinigd op natuur. De Drentse gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) stelt vrijdag dat het nieuwe akkoord er onder meer toe leid …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?