Doktershandschrift recepten verdwijnt

Artsen schrijven vanaf volgend jaar geneesmiddelen alleen nog elektronisch voor. Dat hebben zestien geneeskundige organisaties afgesproken, meldt de landelijke artsenfederatie KNMG. Bij uitzonderlijke situaties kan een geneesheer nog pen en papier pakken, bijvoorbeeld als een arts een patiënt thuisbezoekt en geen elektronisch systeem voorhanden heeft.

De nieuwe regeling is tot stand gekomen op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die ook toezicht zal houden. Volgens de inspectie zijn elektronisch uitgeschreven doktersrecepten veiliger dan de ouderwetse handgeschreven. Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel medische missers het gevolg zijn van medicatiefouten. Elektronische medicatiebewakingssystemen zouden uitkomst kunnen bieden. Artsen die niet direct over kunnen stappen op het elektronische systeem, krijgen tot 2015 de tijd dat alsnog te doen. Verder zijn er onder meer uitzonderingen voor basisartsen die zelden recep …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?