Dienstplicht Israël heet hangijzer

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft maandag een commissie ontbonden die als taak had de dienstplichtwet te herschrijven. Momenteel maakt de wet tot ergernis van een groot deel van de bevolking een uitzondering voor zestigduizend ultraorthodoxe joden die zich aan religieuze studies wijden.

Het Israëlische hooggerechtshof oordeelde onlangs dat de vrijstelling voor orthodoxe joden onwettig is en sommeerde de regering een alternatief uit te werken. Netanyahu verklaarde zich een voorstander van gelijke verdeling van de lasten, maar ontbond de commissie omdat de leden het niet eens konden worden over een wet die op goedkeuring van het parlement kan rekenen. De gelijke verdeling betekent ook dat de Arabische minderheid van de Israëlische bevolking in dienst moet. Velen van hen voelen zich als etnische Palestijnen gediscrimineerd en weggezet als tweederangsburgers. Zij voelen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?