Defensie schorst commandant

De commandant van het Militair Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) in Heerenveen is geschorst vanwege integriteitsschendingen. Bij de organisatie was bovendien sprake van een sociaal onveilige werkomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), meldt demissionair minister van Defensie Hans Hillen (CDA).

Het MGLC is een logistieke organisatie die Defensie ondersteunt, onder meer bij de aanschaf en de distributie van geneesmiddelen. Begin vorig jaar kwamen meldingen binnen van vermoedelijke integriteitsschendingen. Onderzoek wees uit dat bij de organisatie in Heerenveen onregelmatigheden plaatsvonden bij de inhuur van personeel en de aanschaf van materiaal. Wat er precies is gebeurd wordt niet duidelijk uit de brief die Hillen naar de Kamer heeft gestuurd. Wel laat hij weten dat bij de marechaussee aangifte is gedaan van onder meer valsheid in geschrifte met declaraties. Voor melding …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?