Cuba hervormt landbouwwetten

HAVANA - Cuba heeft de regels voor het overdragen van braakliggende grond aan onafhankelijke boeren gewijzigd. De nieuwe regels worden 21 december van kracht.

Onder de nieuwe wet is het individuele boeren toegestaan om tot maximaal 67 hectare grond te pachten. Tot dusverre was dat maximaal veertig hectare. Ook wordt het boeren toegestaan om huizen te bouwen op de gepachte grond. Eerder was dit nog verboden. De maximale duur van de pachtovereenkomst verandert niet; voor individuen blijft die tien jaar en voor coöperaties 25 jaar. Wel kunnen de overeenkomsten na het verstrijken van deze termijn opnieuw worden afgesloten. De nieuwe wet maakt het voor boeren makkelijker om land binnen de familie te houden. Als de pachtovereenkomst afloopt, kri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?