Cementfabrikant ENCI moet natuurvergunning regelen

Cementfabrikant ENCI moet een natuurvergunning aanvragen, ironisch genoeg omdat het bedrijf door gemoderniseerde installaties minder schadelijke stoffen uitstoot. Een andere mogelijkheid is dat de provincie Limburg bijzondere argumenten aandraagt waarom een vergunning niet nodig is. Dat volgt uit een uitspraak die de Raad van State woensdag heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door de Stichting ENCI Stop.

Voor de productie van onder meer cement wint ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie) kalksteen uit de Sint Pietersberg. De berg ligt in een Natura 2000-gebied. Bij de productie komt stikstof en zwavel vrij, wat schadelijk is voor het beschermde natuurgebied. De stichting wees de provincie erop dat voor het uitstoten van schadelijke stoffen in een natuurgebied een natuurvergunning nodig is. Omdat ENCI die niet heeft, vroeg de stichting de provincie in te grijpen. De provincie stelde echter dat sprake is van bestaand gebruik. Omdat al kalksteen werd gewonnen toen de nieuwe regels we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?