Brussel wil meer actie tegen structureel tekort

Nederland moet de komende jaren meer doen om het structurele tekort op zijn begroting terug te dringen. De uitgaven aan onderzoek, innovatie en onderwijs, die van belang zijn voor economische groei, moeten echter worden ontzien. Dat schrijft de Europese Commissie in de specifiek voor Nederland gemaakte aanbevelingen, die maandag werden gepubliceerd.

Nederland wil op de middellange termijn het structurele tekort, zonder eenmalige tegen- en meevallers, op maximaal een half procent krijgen. Het kabinet had beloofd het tekort dit jaar met een half procentpunt terug te dringen. Naar het nu laat aanzien is het structurele tekort dit jaar echter 1,3 procent van het bruto binnenlands product, net als in 2013. Voor volgend jaar wordt in de kabinetsplannen een verbetering voorzien van 0,3 procentpunt. De Europese Commissie wil dan ook dat het kabinet dit jaar extra maatregelen neemt, zodat het structurele tekort niet te veel gaat afwijken va …
Dit is 46% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?